Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Wytworzył:
Roman Strzelec
Udostępnił:
Strzelec Roman
(2019-10-31 14:34:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Strzelec Roman
(2019-10-31 14:36:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki