D Y R E K C J A

 

Dyrekcja i kierownictwo,

pracownicy - specjaliści

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Szczytnie: 

  • Maria Jolanta Rudzka – Dyrektor Ośrodka
  • Iwona Agata Kacak Wicedyrektor ds Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej    i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • Iwona Pruszkowska – Wicedyrektor ds Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Internatu
  • Małgorzata Manelska– Pedagog
  • Hanna Ojcewicz - Psycholog
  • Ewa Radziwińska – Logopeda

 

Wytworzył:
Udostępnił:
x x
(2004-02-20 10:05:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Strzelec Roman
(2022-03-24 13:11:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki